Disclaimer

We zijn de eerste om toe te geven dat een privacybeleid saai leeswerk is, maar het is wel belangrijk. Toch geen zin om het helemaal te lezen? Dan vatten we het voor je samen in één zin: we doen geen rare dingen met je gegevens en je kan ze elk moment inkijken, aanpassen of laten verwijderen door contact op te nemen met ons (info@wetenschapsbattle.be). We helpen je graag verder.

 

En dan nu op de wettelijk correcte manier:

Dit is het privacybeleid van de Wetenschapsbattle, waarin we uitleggen hoe we je persoonlijke informatie (inclusief persoonsgegevens) verzamelen, verwerken, delen en beschermen. Dit beleid richt zich naar alle personen van wie wij deze gegevens, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, ontvangen.

De Wetenschapsbattle is een initiatief van The Floor is Yours V.O.F., Kazernelaan 6, 2550 Kontich, België, met ondernemingsnummer BE 0685 795 938.

Contact
Voor vragen over de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met ons via e-mail naar info@wetenschapsbattle.be of telefonisch naar +32 (0)486546333. Meer info over de Wetenschapsbattle vind je op wetenschapsbattle.be.

De gegevens die wij verzamelen
We verzamelen steeds zo weinig mogelijk persoonsgegevens. De gegevens die we verzamelen zijn afhankelijk van de interactie met de Wetenschapsbattle. We onderscheiden de volgende types:

  • Wetenschappers die zich kandidaat stellen om deel te nemen aan de Wetenschapsbattle;
  • Scholen die zich kandidaat stellen om een Wetenschapsbattle te organiseren;
  • Geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven van de activiteiten van de Wetenschapsbattle.

We verzamelen contactgegevens, zodat we je de nodige informatie kunnen bezorgen en je kunnen bereiken wanneer nodig; identiteitsgegevens, omdat we belang hechten aan een persoonlijke aanpak en in beperkte mate beroepsgegevens, zodat we je gericht kunnen informeren.

De gegevens die we verzamelen ontvangen we rechtstreeks van jou, doordat je de gegevens via de website van de Wetenschapsbattle ingeeft, of via een formulier dat je invult op één van de activiteiten die we organiseren.

We verzamelen en verwerken je persoonsgegevens enkel in de mate van het absoluut noodzakelijke, en enkel in het kader van informatie en dienstverlening over de Wetenschapsbattle.

Indien je je daarvoor hebt aangemeld, kan je je ook inschrijven op de nieuwsbrief van The Floor is Yours, met presentatietips en info over wetenschapscommunicatie.

Delen van je gegevens
We delen in de regel geen persoonsgegevens met derden. Hierop zijn echter gelimiteerde uitzonderingen mogelijk, waarbij gegevens gedeeld worden met derden die het mogelijk maken voor ons om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen. Enkel de strikt noodzakelijke informatie wordt met deze derden gedeeld.

Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens:
De leden van de selectiecommissie die instaat voor de selectie van de scholen die de Wetenschapsbattle organiseren, krijgen toegang tot die informatie van de kandidaatscholen die nodig is om een school per provincie te kunnen selecteren.
De geselecteerde scholen ontvangen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens van de kandidaatwetenschappers voor de betreffende provincies.
Contactpersonen van de instellingen waaraan de geselecteerde wetenschappers verbonden zijn, kunnen persoonsgegevens ontvangen van de kandidaatwetenschappers, enkel en alleen als de deelnemende wetenschappers ons daartoe toestemming geven.

Op de website van de Wetenschapsbattle en via sociale media publiceren we een overzicht van de geselecteerde wetenschappers die zullen deelnemen aan de Wetenschapsbattle, met naam en instelling, en de naam van de geselecteerde scholen.

We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Via de volgende links vind je het Privacybeleid en de voorwaarden van MailChimp voor verwerking van gegevens.

Hoe wij je gegevens bewaren en beschermen
We bewaren je gegevens in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen. We nemen alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de verzamelde (persoons-)gegevens te beschermen en te beveiligen en nemen alle redelijke en passende maatregelen om de ware identiteit te verifiëren van elke persoon die gebruik wenst te maken van de diensten van de Wetenschapsbattle en/of die zijn/haar rechten in kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wil uitoefenen.

Ondanks het feit dat we alle passende maatregelen nemen om de (persoons-)gegevens in ons bezit op een correcte en efficiënte wijze te bewaren en te beschermen, kunnen we de bescherming van enige informatie in ons bezit niet volledig garanderen.

Je keuzes en rechten betreffende je persoonsgegevens
Het is steeds je recht om ons te vragen of we je persoonsgegevens hebben verwerkt. Indien dit positief beantwoord wordt, is het je recht om inzage te krijgen in die persoonsgegevens, te verzoeken deze persoonsgegevens te rectificeren, te wissen, de verwerking van die persoonsgegevens te beperken en/of het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Je hebt ook steeds het recht om de gegevens van de bron van je persoonsgegevens op te vragen bij ons.

Conform het bovenstaande is het steeds je recht om onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren conform artikel 16 AVG.

Conform het bovenstaande is het steeds je recht om al je persoonsgegevens te laten wissen, in het kader van je recht op vergetelheid conform artikel 17 AVG. Let wel dat geaggregeerde gegevens niet gewist zullen worden, daar zij niet gehanteerd kunnen worden om deze gegevens terug te brengen tot één specifiek persoon.

Conform het bovenstaande is het steeds je recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen conform artikel 18 AVG.

Het is steeds je recht om te verzoeken je verwerkte persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm en om deze over te dragen aan een andere partij conform artikel 20 AVG.

Conform het bovenstaande is het tevens je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens conform artikel 21 AVG en geautomatiseerde besluitvorming conform artikel 22 AVG.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit wanneer je van mening bent dat we op onzorgvuldige wijze je persoonsgegevens hebben verzameld, verwerkt en beheerd waardoor je (potentieel) schade lijdt of hebt geleden.

Gelet op de aard van de dienstverlening, kan de Wetenschapsbattle enkel diensten aanbieden indien je akkoord bent om je persoonsgegevens te delen met ons. We zijn ons hier van bewust en dragen privacy en respect voor je persoonsgegevens dan ook hoog in het vaandel.

We maken geen gebruik van automatische besluitvorming op basis van je persoonsgegevens en/of afgeleide hiervan.

Wijzigingen aan de privacyverklaring
We kunnen ten gepaste tijde deze privacyverklaring wijzigen en/of updaten. Je wordt dan ook aangeraden om regelmatig deze privacyverklaring opnieuw door te nemen.

Voor vragen over ons privacybeleid kan je ons steeds contacteren op info@wetenschapsbattle.be.